tugthus.dk

- navneregister over danske tugthusfanger

Forside

Tugthusfanger i Danmark 1752-1926

Vi vil med denne hjemmeside belyse den mørke side af historien om vores forfædre. Mange af dem havnede i tugthuset på grund af fattigdom - de blev fristet til at stjæle mad eller brændsel, og det var skidt, hvis det blev opdaget!

Tugthus er en frihedsstraf, der blev anvendt i Danmark indtil 1933. Der fandtes disse tugthuse:

København fra 1662-1790 Børnehuset + fra 1790 Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset (register over indkomne fanger 1740-1815)
Viborg Tugthus fra 1738 (fangeprotokol 1763-1874)
Møns Tugt- og Forbedringshus fra 1743
Odense Tugthus fra 1752 (fangeprotokol 1752-1865)
Vridsløselille Forbedringshus fra 1859
Straffeanstalten i Horsens fra 1853 (protokol 1853-1926)

DIS-Odenses medlemmer er snart færdige med at indtaste bog over tugthusfangerne i Odense tugthus. De lægges løbende online. 

Har du lyst til at være med til at indtaste nogle af fangebøgerne - eller bare nogle sider -  er du meget velkommen til at kontakte os.

DATABASEN INDEHOLDER INDTIL VIDERE KUN FANGER FRA ODENSE TUGT- OG FORBEDRINGSHUS.

DIS-Odense driver en række hjemmesider, der er interessante for slægtsforskere:

www.dis-odense.dkwww.dodsattester.dk, www.faesterogskifter.dkwww.gotisk.dk, www.laegdsruller.dkwww.wadssedler.dk.